Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1850 Federal Census
#0252

 • Price: $1.90

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1856 Iowa State Census Index
#1051

 • Price: $5.00

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1860 Federal Census Index
#1053

 • Price: $10.60

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1870 Federal Census Index
#2412

 • Price: $20.20

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1880 Federal Census Index
#1818

 • Price: $17.60

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1885 Iowa State Census Index
#2227

 • Price: $15.00

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1895 Iowa State Census Index
#2342

 • Price: $30.90

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1910 Federal Census Index: A thru G
#2615

 • Price: $15.00

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1910 Federal Census Index: H thru O
#2616

 • Price: $13.60

Wayne County, Iowa - Census

Wayne County, Iowa - Census

1910 Federal Census Index: P thru Z
#2617

 • Price: $13.10

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1851 - 1865
#0253

 • Price: $5.30

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1865 - 1871
#0254

 • Price: $5.10

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1871 - 1876
#0261

 • Price: $5.40

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1876 - 1880
#0262

 • Price: $3.70

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1880 - 1891
#0262

 • Price: $11.70

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1891 - 1898
#0264

 • Price: $6.10

Wayne County, Iowa - Marriages

Wayne County, Iowa - Marriages

Marriages: 1898 - 1902
#0646

 • Price: $8.30